Bemærk; Vi leverer nu vores elementer uden bundpladenot som standard. Husk derfor at vælge dette hvis elementerne ønskes leveret med bundpladenot.

Betingelser for brug af Outline Vinduer A/S´ ”Outline 24/7”

1. Generelt

1.1.

Disse betingelser finder anvendelse for enhver brug af Outline Vinduer A/S’ kundeweb ”Outline 24/7” (i det følgende benævnt ”Outline 24/7”).

2. Om Outline Vinduer A/S

2.1.

Outline 24/7 er udviklet og administreres af: Outline Vinduer A/S Fabriksvej 4 9640 Farsø CVR-nummer: 29 18 91 10

2.2.

Henvendelser vedrørende Outline 24/7 kan sendes til følgende e-mail: 247@outline.dk.

3. Generelt om Outline 24/7

3.1.

Outline 24/7 er en tjeneste og en IT-platform, som Outline Vinduer A/S stiller til rådighed for sine kunder og disses kunder med det formål at gøre det lettere og mere overskueligt at indhente priser på Outline Vinduer A/S´ produkter primært i form af vinduer og døre samt tilbehør hertil.

3.2.

Outline 24/7 kan anvendes af følgende to overordnede grupper af brugere (i det følgende hver tilsammen kaldet ”Kunder” og hver for sig ”Kunde”):

  • Retailer: Outline Vinduer A/S sælger sine produkter igennem et landsdækkende forhandlernetværk bestående af byggemarkeder og tømrerhandlere. Ved Retailer forstås en forhandler omfattet af Outline Vinduer A/S´ forhandlernetværk. Særlige vilkår for Retailere fremgår nedenfor under pkt. 4.
  • Installer: Outline 24/7 kan tillige tilgås af de kunder, som køber Outline Vinduer A/S’ produkter hos en given Retailer typisk med henblik på installation hos en slutkunde (i det følgende kaldet ”Installer”). Særlige vilkår for Installere fremgår nedenfor under pkt. 5.

3.3.

Outline 24/7 kan ikke benyttes til at afgive ordrer til og indgå aftaler direkte med Outline Vinduer A/S.

3.4.

Outline 24/7 kan benyttes af Installer til at fremsende en ordreforespørgsel direkte til Outline Vinduer A/S på en bestemt Retailers priser vedrørende Installers køb af Outline Vinduer A/S´ produkter hos den pågældende Retailer. Ved en Retailers eller Installers tryk på ”Send Forespørgsel” bliver en ordreforespørgsel via Outline 24/7 fremsendt direkte til Outline Vinduer A/S, hvorefter Outline Vinduer A/S udarbejder og fremsender en ordrebekræftelse til den pågældende Retailer (som har fremsendt ordreforespørgslen eller som har oprettet den ordreforespørgende Installer som Kunde) i overensstemmelse med den fra Retaileren eller Installeren modtagne ordreforespørgsel.

3.5.

Det er Outline Vinduer A/S, som opretter Retailere som Kunde i Outline 24/7, mens det er Retailere som opretter eller giver fuld adgang til Installere som Kunde i Outline 24/7. 

3.6.

Det er alene erhvervsdrivende, som kan benytte Outline 24/7. For at kunne benytte Outline 24/7 skal Kunden være fyldt 18 år.

3.7.

Outline 24/7 må alene benyttes med henblik på indhentelse af priser, som Kunden har en reel interesse i at få oplyst. Det er således ikke tilladt for virksomheder, som konkurrerer med Outline Vinduer A/S, at benytte Outline 24/7 til systematisk prissammenligning eller lignende.

3.8.

Såfremt en Kunde oplever fejl eller problemer i forbindelse med brugen af Outline 24/7, kan henvendelse ske til den mailadresse, som er anført under pkt. 2.2. ovenfor.

3.9.

De via Outline 24/7 indhentede priser kan i mindre omfang afvige fra den pris, der ville blive oplyst ved manuel prisindhentning eller tilbudsindhentning på samme produkter, hvilket skyldes at Outline 24/7 er baseret på et simplificeret VIP-system. Af samme årsag vil ikke alle af Outline Vinduer A/S´ produkter være omfattet af Outline 24/7.

4. Særligt for Retailere

4.1.

Det er frivilligt for Retaileren om denne vil tilbyde sine kunder (Installere) at benytte Outline 24/7. Formålet med Outline 24/7 er at gøre det lettere for Retaileren at udarbejde og tilrette tilbud til sine kunder (Installere). Outline Vinduer A/S stiller alene Outline 24/7 til rådighed, og Outline Vinduer A/S er derfor ikke part i de købsaftaler, der måtte blive indgået mellem en Retailer og en Installer på baggrund af Outline 24/7.

4.2.

Outline 24/7 giver Retaileren adgang til at indhente priser på Retailerens køb af produkter hos Outline Vinduer A/S. Det er Retailerens eget ansvar at indtaste i Outline 24/7 den avance, som Retaileren har ved videresalg af Outline-produkter til Installer, således denne avance er indeholdt i de priser som Installer måtte indhente via Outline 24/7. Installeren får ved prisindhentning via Outline 24/7 oplyst en samlet pris i form af Retailerens indkøbspris med tillæg af den af Retaileren indtastede avance.

4.3.

Alle opgivne priser er ekskl. moms.

4.4.

I det omfang Retaileren bistår Installeren med at indtaste oplysninger i Outline 24/7, er det Retailerens ansvar at sikre, at de indtastede mængder, specifikationer og informationer i øvrigt er korrekte.

4.5.

Nærværende betingelser regulerer alene brugen af Outline 24/7. I det omfang en Retailer afgiver en ordre på baggrund af prisindhentningen via Outline 24/7, er selve ordren underlagt den generelle forhandleraftale mellem Retaileren og Outline Vinduer A/S samt Outline Vinduer A/S’ almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

4.6.

De af Retaileren indhentede (indkøbs)priser via Outline 24/7 er bindende for Outline Vinduer A/S i 30 dage regnet fra det tidspunkt, hvor priserne blev indhentet af Retaileren. Der tages dog forbehold for trykfejl og systemfejl.

5. Særligt for Installere

5.1.

Outline 24/7 giver Installere mulighed for at indhente en bestemt Retailers pris på denne Retailers salg af Outline Vinduer A/S´ produkter.

5.2.

Alle opgivne priser er ekskl. moms.

5.3.

Det er Installerens eget ansvar at sikre, at de indtastede mængder, specifikationer og informationer i øvrigt er korrekte.

5.4.

Nærværende betingelser regulerer alene brugen af Outline 24/7. Installerens bestilling af produkter via Outline 24/7 sker hos en bestemt Retailer, og ikke hos Outline Vinduer A/S. Installeren kan ikke bestille produkter direkte hos Outline Vinduer A/S via Outline 24/7. I det omfang en Installer afgiver en ordre hos en Retailer, enten via Outline 24/7 eller på anden måde, reguleres dette aftaleforhold af Retailerens generelle leveringsbetingelser. Outline Vinduer A/S er ikke aftalepart i dette forhold.

6. Cookies

6.1.

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.

6.2.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

6.3.

Vi anvender følgende former for cookies:

  • Tekniske cookies: Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger. Du kan læse mere om tekniske cookies her.
  • Statistikcookie: Optimerer design, brugervenlighed og effektiviteten af hjemmesiden. Du kan læse mere om statistisk cookies her.
  • Personaliseret cookie: Bruger oplysninger til at sortere indhold, så du får vist indhold, der er relevant for dig. Du kan læse mere om personaliserede cookies her.

6.4.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

7.Personoplysninger

7.1.

De oplysninger, som Kunden afgiver i forbindelse med anvendelse af Outline 24/7, vil blive registreret hos Outline Vinduer A/S, som derfor er dataansvarlig for disse oplysninger.

7.2.

Outline Vinduer A/S anvender data om Kunden for at kunne drifte og vedligeholde Outline 24/7 og for at gøre vores service bedre. De data, vi anvender, omfatter bl.a. følgende oplysninger om Kunden:

  • Firmanavn
  • Kontaktperson
  • Adresse
  • elefonnummer
  • E-mailadresse

7.3.

Outline Vinduer A/S’ behandling af persondata sker under iagttagelse af persondatareglerne. De registrerede oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand. Kunder kan kontakte Outline Vinduer A/S, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles om Kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.

7.4.

Outline Vinduer A/S videregiver udelukkende Kunders oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i disse betingelser. Outline Vinduer A/S anvender tjenesteudbydere og data behandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være server hosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

7.5.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

8. Ændringer

8.1.

Outline Vinduer A/S kan til enhver tid ændre eller opdatere nærværende betingelser.

8.2.

Meddelelse om ændringer vil blive sendt til den e-mailadresse, som er angivet på Kundens profil på Outline 24/7 og/eller offentliggjort på Outline 24/7.

8.3.

Nærværende betingelser er senest revideret den 02.11.2017